Superávit
A hipocondríaca vaidade de preguntar se, de cinco propostas, dúas causaron unanimidade e admiración. Simple, ten que ser simple. Gáñase un deseñador, pérdese unha persoa que non perde a súa dor (ou sexa, que non se perde nada).

As palabras maiúsculas, a coidada sintaxe, rematarán o proceso de asfixia.
_

Medo

Campos de algodón. Tiña que ir onde o meu taberneiro, o vello anarquista. Non tiven collóns. Estaba vencido, fumado e esperto. Mellor un bar con música.
_